Atziņas
Atvadoties sakiet: «Uz redzēšanos!» nevis «Esiet laimīgi!» ― lai jūsu laime paliek pie jums.
Jaunumi
Ostekinezioloģija- jauna dziedniecības metode Latvijā.

Top.LV


Publikācijas : Viņš operē bez skalpeļa ...
(2000. gada 11. numurs)

ELMĀRS SPODRIS — dziednieks, kura īpašās spējas grūtos brīžos jau iepazinuši daudzi Latvijas cilvēki. Dzimis un audzis Rīgā, bet īsti labi juties tikai pie dabas kopā ar visu dzīvo, tāpēc, kļuvis par celtniecības spe­ciālistu, darbu sameklējis — Kurzemes mežos.

Tomēr esat atgriezies, šoreiz gan uz Salaspili, un nodevies dziedniecībai. Kāpēc tāds dzīves ceļa pagrieziens?
Kā tagad saprotu, man vienmēr bijis spēcīgs bio­lauks, tāpēc ap mani allaž uzturējušies cilvēki un dzīv­nieki. Man pati dzīve lika pievērsties dziedniecībai — sieva saslima ar astmu. Intuitīvi gribējās atvieglot viņas cie­šanas. Madonas apkaimē dzīvoja gaišredzīgā dzied­niece Milda (esot Finka mazmeita...), kura apmeklējumu laikā lūdza, lai es paturu savas rokas uz viņas muguras. Milda teica, ka es pats drīz palīdzēšot cilvēkiem, jo man esot spējas. Protams, tam lāgā neticēju, tomēr apzināta interese par dziedniecību manī bija radusies. Turklāt dziedināšana maniem senčiem bijusi, kā saka, asinīs ― ar to nodarbojās vismaz 3 paaudzēs... Iespējams, ka man arī kaut kas «pielipis» no šī ģimenes mantojuma. Un šī interese ir visai noturīga, tā laika gaitā attīstās.

Un kā realizējāt šo interesi?
Radās izdevība pabeigt dziedniecības kursus Kijevas universitātē. Sāku pamazām apjaust, ka patiešām varu palīdzēt cilvēkiem un dzīvniekiem. Dziednieces Anitas Kaneles mudināts, iestājos neirolingvistiskās program­mēšanas kursos. Pēc tam — arī Eriksona universitātē — pa šo pašu līniju. Taču nācu pie secinājuma, ka vairāk jāstrādā ar sevi, jāmācās enerģētiski attīrīties, jākopj sava veselība, jo zināšanas tikai paplašina redzesloku un palīdz orientēties. Trīs reizes esmu stāvējis uz dzī­vības un nāves robežas — Dievs palīdzēja atgriezties šaisaulē... Ceturtā reize — saslimu ar tuberkulozi, pareizāk, tuberkulomu (audzēja paveids). Un atkal palīdzēja Dieva padoms — praktiski pats sevi izdziedināju deviņos mēnešos. Sekoja Pētera Antona kursi. Ar viņa rekomen­dāciju un 25 manis izdziedināto atsauksmēm kļuvu par pilntiesīgu Latvijas Tautas dziednieku asociācijas biedru.

Kādas ir jūsu darba metodes?
Galvenokārt operēšana ar kristāla palīdzību. Daru to arī no attāluma (to var izmantot gan sportisti, gan komandējumos esošie). Notiek gan anestēzija, gan dezinfekcija, gan arī griešana. Protams, bez skalpeļa. Izope­rētie audi izdalās mazliet vēlāk pēc anestēzijas iedarbības. Tad var būt arī sāpes un asiņošana.

Tas ir kaut kas līdzīgs Austrumu hīleru operācijām ar rokām?
P­aralēles ir. Taču es enerģiju ņemu tikai no Kos­mo­sa, tāpēc nenogurstu.

Pastāstiet par to sīkāk!
Šķiet, viena no pirmajām bija Daina no Aizputes. Viņai deguna blakusdobumā izveidojās augonis. Es atra­dos Rīgā. Noteiktā laikā pieslēdzos viņai, detaļās jutu (nevis redzēju) vainu, tad sāku operāciju. Brīdināju jau iepriekš, ka pēc pāris stundām stāvoklis var pasliktināties un sākt izdalīties izoperētie audi. Tā arī bija. Ik pēc trim stundām pārbaudīju viņas stāvokli, pievadīju papil­dus enerģiju, attīrīju čakras, lai viņa pati spētu saņemt enerģiju no Visuma. Viss beidzās labi. Apmēram tā strādāju arī citos gadījumos. Tomēr katrs cilvēks ir individualitāte, tāpēc nekad nevar pateikt, kā tieši katr­reiz strādāšu. Zinu, ka itin veiksmīgi tieku galā ar izplatīto sieviešu kaiti miomu. Es to enerģētiski ierobežoju, un pēc kāda laika mioma pazūd kā nebijusi, pamazām it kā pati uzsūcas. Līdzīgi strādāju ar iekšējām čūlām, asinsvadu kaitēm (bijuši pat gadījumi ar sirds asinsvadiem), arī trofiskām čūlām... Jā, nesen izdevās palīdzēt vecākam vīram, kuram bijušas divas glaukomas operācijas, viņš gāja taustīdamies. Nu tagad strādā un itin labi redz sešu metru attālumā. Ar jaunajiem ir vienkāršāk — tiem reizēm izdodas kardināli palīdzēt jau pirmajā seansā. Bet pamatā vajadzīgi 3-5 seansi. Turklāt jātic sev, nevis man. Esmu īpaši gandarīts, kad varu ātri un efektīvi palīdzēt dzīvniekiem, ar viņiem ir sevišķi labas attiecības. Astrāli taču var darīt visu ko... 

Vai jums ir kāds speciāls kristāls?
Kalnu kristāls, kuru es vienkārši nopirku. Protams, kā jau jebkurš akmens tas vispirms jāpieradina pie sevis, jāpavēro, vai saderam, vai kristāls mani pieņem.

Jums uz abām rokām gredzeni ar lieliem akmeņiem, rokassprādze, laikam jau arī kulons ir... Kas tie par akmeņiem, un kāpēc tik daudz?
Tie palīdz dziedināšanas procesā, aizsargā un attīra mani. Vienā gredzenā ir Saules, bet otrā — Mēness ak­mens. Rokassprādzē — tīģeracs, kulonā — vanag­acs. Tā ir mana kombinācija, izmantojot zināšanas lito­terapijā.

Par attīrīšanos. Piemēram, uz baznīcu ener­ģētiski attīrīties nāk arī dažādi ļauni cilvēki. Viņiem kļūst vieglāk. Bet kā ar apkārtējiem?
Viss atkarīgs no tā, ar kādu domu cilvēks atnācis uz baznīcu. Kā domāsiet, tā dzīvosiet... Baznīcas celtas uz enerģētiski spēcīgām vietām, no kurām ar negācijām piesātinātā ļaužu enerģija ieplūst zemē — kā to vēlējis Dievs. Visefektīvāk var enerģētiski attīrīties, minūtes piecas pastāvot tieši zem baznīcas torņa spices. Tomēr galvenais — gaišas un cerīgas domas.

Tur jau ir tas āķis! Tikt līdz gaišajām domām dažam ir grūti! Vai dziednieka pirmais uzdevums šādam cilvēkam nebūtu palīdzēt mainīt domu virzienu?
Neapšaubāmi. Tāpēc reizumis izmantoju neiro­lingvistisko programmēšanu un pat transa metodi... Nākas astrāli darboties ar pacienta draugiem un tuvi­niekiem. Cilvēks taču nedzīvo viens! Gadās, ka alkoholiķa sievai saku: sākums vīra slimībai ir jūsos — nu, tad gan viņa sāk spuroties pretim. Tas man jāpierāda, lai kopī­giem spēkiem turpinātu cīņu par viņas vīrieti. Un kāpēc slimo bērni? Vispirms jau vainīgs vecāku dzīvesveids, attiecības, domas...
Elmārs Spodris
Tel.: 29287304
Developed by Istacija